Doğramalık Kereste

DOĞRAMALIK KERESTE ;» Sibirya Çamı : Başta kapı ve pencerelerde olmak üzere her türlü masif doğramada kullanılır. Kullanım alanı çok geniştir. İyi tutkallanır. Renk verir. Yumuşak oluşundan dolayı iyi vidalanabilir. Budak oranı yok denecek kadar çok azdır. I. Sınıf ve ıı. Sınıf olmak üzere iki kategoride sınıflandırılır. Sibirya bölgesi sarıçamlarından elde edilir.

» Rus Çamı : Budak oranı orta seviyede olup inşaatlık kereste olarak da değerlendirilir. İçinden iyi olanlar kapı ve pencere yapımında da kullanılabilir

» Karaçam : Yerli çam olarak da adlandırılan bu malzeme kapı, pencere ve çatı karkaslarında kullanılır. Yağlı yapısından dolayı uzun ömürlüdür.
I. Sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf olarak kategorilere ayrılır.

» Kızılçam : III. Sınıf malzemesi kalıplık tahta ve inşaatlık dilme olarak değerlendirilir. I. Sınıf ve II. Sınıf malzemesi taban tahtası, lambiri, kapı ve pencere doğraması olarak kullanılır.

Kalınlık » 5cm - 5,5cm - 6,3 cm - 7,5 cm - 8 cm - 10cm - 11cm
Boy » 300 cm - 350 cm - 400 cm - 500 cm